TARIFFER GÆLDENDE FRA 1/7 2017
  u/moms m/moms
Forbrugsafgift:           
Forbrug pr. MWh kr. 350,00 437,50
       
Spar penge på din varmeregning

Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre, at der altid er så stor en afkøling som muligt.

For hver grad du kan holde afkølingen over 35 °C, får du en bonus på 1 % i rabat på dit varmeforbrug (1 % pr. grad pr. MWh).

Men er afkølingen under 35 °C, bliver varmen dyrere. Der er et tillæg til varmeforbruget på 1 % pr. grad over 35 °C (1 % pr. grad pr. MWh).

       
Faste afgifter:

Abonnement og målerleje inklusiv levering/udskiftning af måler

kr. 1.000,00 1.250,00
Faste afgifter pr. m2
 
Parcelhuse / privatboliger    
Mindst bet. af   60 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
0 - 120 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
Over - 120 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
 
Blandet privatbolig og erhverv   
Mindst bet. af   60 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
0 - 120 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
121 - 400 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
401 m2 - og derover beregnes efter nedenstående skala for erhverv m.v.
 og efter ejendommens samlede areal
 
Erhverv, Institutioner, Boligselskaber m.v. 
Beregnes af ejendommens samlede areal på
Mindst bet. af   60 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
indtil - 400 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
indtil - 1000 m2 pr. m2 kr. 37,80 47,25
indtil - 4000 m2 pr. m2 kr. 33,60 42,00
indtil - 6000 m2 pr. m2 kr. 33,60 42,00
over - 6000 m2 pr.m2  kr. 21,42 26,78
 
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket 
Fritliggende enfamiliehus kr. 18.000,00 22.500,00
Kæde/Rækkehus   kr. 12.000,00 15.000,00
Etage Boliger   kr. 9.000,00 11.250,00
Ældreboliger   kr. 7.200,00 9.000,00
Ungdomsboliger   kr. 3.600,00 4.500,00
Pr. kvm. Max   kr. 120,00 150,00
       
Gebyrer      
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Lulukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 640,00 800,00
Afregningsgebyr lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
       
Stikledninger
Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant
af fortorv til indføringen i ejendom.
 


 

Se også