Nyheder fra Stubbekøbing Fjernvarme

Forbrugermøde i REFA Stubbekøbing Fjernvarme
Forbrugermøde i REFA Stubbekøbing Fjernvarme

I henhold til selskabets vedtægter indbydes hermed til brugermøde for aftagere af fjernvarme i selskabets forsyningsområde.

Mødet afholdes på Kongsnæs Seaside onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.00

Der er adgang for alle registrerede forbrugere under REFA, Stubbekøbing Fjernvarme A/S. Registrerede forbrugere som er i restance kan dog ikke stemme ved evt. valg.

Indbydelsen, der udsendes 7/9 2017, medbringes med henblik på udlevering af stemmesedler ved indgangen.

Mødets formål er:

 • at orientere forbrugerne om virksomhedens drift, herunder om væsentlige afvigelser i forhold til planlagt drift og forventet resultat.
 • at orientere forbrugerne om selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår.

 • at orientere om takster.
 • at vælge de forbrugervalgte medlemmer af selskabets bestyrelse.
  Valg/genvalg af 1 forbrugervalgt medlem til bestyrelsen.
  - Erik Thorsen er på valg i år og kan modtage genvalg.
  Tillige valg/genvalg af 1 forbrugervalgt suppleant.
  - Per Johansson er ligeledes på valg i år og kan modtage genvalg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Åbent hus hos fjernvarmen
Åbent hus hos fjernvarmen

Kom til åbent hus lørdag den 30. september 2017 fra kl. 10.00 - 12.00

REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S slår dørerne op og byder alle velkommen.
Få en rundvisning og en snak om varme. Vi byder også på en varm pølse direkte fra pølsevognen. Og tag endelig hele familien med, der er sodavand og øl til alle.

Billigere fjernvarme til 819 forbrugere i Stubbekøbing
Billigere fjernvarme til 819 forbrugere i Stubbekøbing

10. maj 2017

819 forbrugere i Stubbekøbing kan se frem til billigere fjernvarme fra og med 1. juli 2017. Sidste år valgte REFA Stubbekøbing Fjernvarme at sende penge tilbage til forbrugerne efter et godt regnskab. Med udsigt til endnu et godt regnskab har bestyrelsen denne gang vedtaget en permanent nedsættelse af varmeprisen med 7,5 procent. Det betyder at prisen for en megawatt-time fremover vil være kr. 437,50. (kr. 350,00 ex. moms).

For et standardhus på 130 kvadratmeter med et varmeforbrug på 18,1 MWh vil det betyde en årlig besparelse på 1.000 kroner.

- Denne gang har vi valgt en permanent prisnedsættelse. Det gør vi i sikker forvisning om, at vi med fortsat effektiv og rationel drift kan fastholde en lavere varmepris, siger Poul-Henrik Pedersen bestyrelsesformand for fjernvarmen i Stubbekøbing og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

- Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: Den billigere varmepris – forleden i Horbelev og nu også i Stubbekøbing - er et direkte resultat af REFAs koncept med samdrift af varmeværker, fælles personale og gode aftaler om indkøb af brændsel. Alt sammen giver det høj forsyningssikkerhed og billigere fjernvarme til forbrugerne, siger Poul-Henrik Pedersen.

Forbrugerrepræsentant Niels Ihlemann deler fuldstændig bestyrelsesformandens betragtninger:

- Fjernvarmen står stærkt i Stubbekøbing. Siden REFA kom ind i billedet er der kommet ikke færre end 111 nye forbrugere til. Med en generel prisnedsættelse er jeg sikker på, at jeg som forbrugerrepræsentant og ambassadør for Stubbekøbing Fjernvarme får endnu lettere ved at overbevise eventuelle tvivlere om, at fjernvarme er god og billig opvarmning, siger Niels Ihlemann.

Fjernvarmekunderne i Stubbekøbing får 800.000 kroner retur
Fjernvarmekunderne i Stubbekøbing får 800.000 kroner retur

17. maj 2016

REFA Stubbekøbing Fjernvarmes forbrugere skal have penge retur. Selvom regnskabet for den netop overståede fyringssæson først gøres endeligt op pr. 30. juni 2016, forventer selskabet at komme ud med en overdækning på 800.000 kroner, penge som skal tilbage til forbrugerne.

- Det er forbrugernes penge. Fjernvarmeværkets drift skal hvile i sig selv, og derfor er den gode nyhed, at forbrugerne skal have penge retur, siger Poul-Henrik Pedersen, bestyrelsesformand for fjernvarmen i Stubbekøbing og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

Med 814 forbrugere er det i gennemsnit næsten 1.000 kroner pr. tilslutning. Det konkrete beløb svinger fra forbruger til forbruger alt afhængig af forbrug og kvadratmeter.

Forklaringen på de gode regnskabstal i Stubbekøbing er godt købmandskab.

- Vi har været gode til at indkøbe flis til fornuftige priser. Vi har også nydt godt af en lav rente, og så begynder vi for alvor at se effekten af, at vi driver flere fjernvarmeværker på Lolland-Falster. Administrationsudgifterne er relativt lave og det kommer naturligvis forbrugerne til gode, siger Poul-Henrik Pedersen.

Det er et billede som forbrugerrepræsentant Niels Ihlemann fuldstændig deler:

- Det er et meget vellykket samarbejde, vi har med REFA Energi. Vi er mange forbrugere, hvilket også giver en sund økonomi. Ved at betale overskuddet tilbage som et engangsbeløb, i stedet for en prisregulering, rammer vi de forbrugere, som har været med til at skabe overskuddet, siger Niels Ihlemann.

Tilbagebetalingen sker i forbindelse med årsopgørelsen, der udsendes 10. august 2016.  

11 aconto opkrævninger i 2016/2017
11 aconto opkrævninger i 2016/2017

REFA Energi er som ejer af bl.a. REFA Stubbekøbing Fjernvarme i færd med at effektivisere arbejdsprocedurerne for det administrative, så derfor vil vi i alle selskaber ensarte antallet af rater med 11 acontoopkrævninger hvert år.

Den nye ordning træder i kraft pr. 1. juli 2016. Juli måned vil være betalingsfri hvert år og forfalsdatoen er rykket frem til den 1. i hver måned med start 1. august 2016

Som forbruger i REFA Stubbekøbing Fjernvarme skal man ikke foretage sig ydeligere, og heller ikke hvis man er tilmeldt betalingsservice. Det hele vil foregå automatisk.

Flytning kan kun anmeldes på nettet
Flytning kan kun anmeldes på nettet

Fra 1. juli 2016 skal alle henvendelser vedr. flytning foregå via selvbetjening på hjemmesiden. Brug dette link Anmeld flytning og udfyld så mange felter som muligt.

Bemærk: Hvis du flytter fra en bolig med fjernvarme til anden bolig med fjernvarme i Stubbekøbing Fjernvarmes forsyningsområde, skal du udfylde to formularer: Én for fraflytning på nuværende adresse - og én for tilflytning på nye adresse.

 

Skrot din gamle brændeovn
Skrot din gamle brændeovn

Miljø- og fødevareministeriets skrotningsordning giver danskerne tilskud til at skrotte de ældste og mest forurenende brændeovne fra 1990 og før, som i gennemsnit udleder cirka fem gange så mange partikler som en ny svanemærket model.

Før du kan søge om tilskud på ansøgningsportalen, skal du kontakte din lokale skorstensfejer, der skal udfylde en skrotningsattest for din brændeovn. Attesten skal dokumentere, at din brændeovn er gammel nok til at blive skrottet, at den var tilsluttet pr. 29. oktober 2015 og at den er skrottet. Hvis din brændeovn kan opfylde disse kriterier får du en underskreven skrotningsattest fra skorstensfejeren, som du skal vedhæfte din ansøgning.

Ansøgningsfrist 20-11-2016

Søg om tilskud til skrotning af din gamle brændeovn hos Miljøstyrelsen

Se også