Nøgletal

Ledninger
9.429 meter hovedledning og 9.714 meter stikledning

Kedeleffekt
Fliskedlen har en effekt på 6,5 Mw inklusiv røggaskondensering

Flismængde
Der brændes årligt 8.069 ton flis, det erstatter 2.518 ton olie

Vandmængde
Der pumpes årligt 366.559 kubikmeter vand rundt i nettet.

Tilslutninger
Der er 818 brugere tilsluttet REFA Stubbekøbing Fjernvarme

Varmekapacitet
6,5 MW

Årligt varmesalg
Cirka 23.000 MWh

tal om stubbekøbing

Se også