Nyheder fra REFA Energi

1. marts 2018
 

Blandingshalm i 2018

REFA Biomasse indkøber blandingshalm i begrænsede mængder såsom kornhalm, frøgræshalm og rapshalm efter nærmere aftale. Blandingshalmen aftages dog alene i perioden fra 1. maj til 31. oktober 2018

Efter januar 2018 vil der være mulighed for at indgå aftale om levering af blandingshalm. Dette vil foregå via en tillægskontrakt for levering i perioden 1. maj 2018 – 31. oktober 2018. Henvendelse skal ske efter 1. februar 2018

 

1. marts 2017

REFA Energi køber kornhalm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

REFA Biomasseindkøb udbyder hermed aftaler om levering af kornhalm til Maribo- Sakskøbing Kraftvarmeværk. Udbuddet omfatter kun levering an værk
Aftalerne vil træde i kraft pr. 1. august 2017 og vil være af 1 og 3 års varighed. REFA Biomasseindkøb udbyder i alt aftaler om ca. 20.000 ton kornhalm, dog således at der maksimalt vil blive indgået aftaler om levering af 1500 ton kornhalm pr. leverandør i perioden.
Du kan byde på dele af det udbudte i mængder efter eget valg, dog således at hvert tilbud skal omfatte mindst 100 tons kornhalm i perioden.
Du kan finde udbudsmaterialet, herunder tilbudsliste og kontraktudkast, på siden udbud.
Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 (manddag – torsdag kl. 10.00 – 12.00 & 12.30 – 14.00)

 

20. februar 2017

REFA tilbyder nærvarme til det åbne land

Nærvarme er en attraktiv mulighed for alle, der har for langt til fjernvarme. I tæt samarbejde med Best Green tilbyder REFA varmeforsyning til det åbne land på Lolland-Falster, hvor der i dag ikke er adgang til fjernvarme.

Tilbuddet omfatter installation, justering, overvågning og vedligeholdelse af varmepumper i den enkelte bolig samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg. Forbrugerne betaler et tilslutningsbidrag, et fast årligt abonnement samt for det løbende forbrug af varme efter samme princip, som gælder for almindelig fjernvarme.

Allerede i dag findes der løsninger på markedet, som tilbyder leasing af varmepumper, men her står husejeren selv for installationen og ansvaret for at sikre en effektiv daglig drift af varmepumpen. Det er disse to elementer, som nærvarme-løsningen fra REFA og Best Green omfatter.
 
- Fordelen er, at de enkelte husejere slipper for at investere, installere og vedligeholde varmepumpen. De får også en komfortabel løsning og en varmeøkonomi, de kan regne med. Derfor er nærvarme absolut interessant for mange boligejere i landområderne, siger Poul-Henrik Pedersen, bestyrelsesformand for REFA Energi.

- Tilbuddet fra REFA vil være billigere end individuelle varmeløsninger baseret på el- eller olieopvarmning. Nærvarme-konceptet støttes af Energistyrelsen, og Best Green kører med en kampagnepris, som primært er målrettet kunder med oliefyr. Vi har allerede fået de første kunder, oplyser bestyrelsesformanden.
 
Kontakten med nærvarmekunderne varetages af REFA Energi. Tilbuddet er som nævnt udviklet i tæt samarbejde med den private virksomhed Best Green, der er helt i front, med gangbare løsninger når det gælder opvarmning baseret på vedvarende energi.

- Vi glæder os over samarbejdet med REFA, som er et stærkt energi-brand på Lolland-Falster, både når det gælder fornuftig varmeforsyning og god kundeservice. Det er et godt match. Hos Best Green har vi en ambition om at udbrede nærvarme til hele landet, og med REFA som en stærk og troværdig partner har vi et rigtig godt afsæt på Lolland-Falster, siger Simon Bak Kristensen, direktør for Best Green.

I de kommende måneder vil REFA og Best Green markedsføre nærvarme-løsningen med henblik på den næste fyringssæson. Allerede nu kan man læse meget mere om løsningen på www.refaenergi.dk.

 

REFA Energi klar til ny varmeløsning i det åbne land

13. juli 2016

Som det første varmeforsyningsselskab i landet har REFA Energi fået dispensation til at tilbyde individuelle varmeløsninger i det åbne land. Det sker på vilkår, der tåler direkte sammenligning med dem, der gælder for fjernvarmekunder i kollektive forsyningsområder.
 
Det er Energistyrelsen, som har givet dispensation til den såkaldte REFA Energi-model. Tilladelsen kommer samtidigt med, at Energistyrelsen har offentliggjort en ny støtteordning til udskiftning af oliefyr med varmepumper i landdistrikterne. Støtten på i alt 25 millioner kroner gives til den model, som REFA Energi har udviklet i samarbejde med den private virksomhed Best Green A/S og lokale varmepumpeinstallatører på Lolland-Falster.
 
- Vi har en klar forventning om at få andel i midlerne. Vejen er åben for, at vi som det første offentlige fjernvarmeselskab i hele landet tilbyder varme til boligejerne i det åbne land på Lolland-Falster - altså områder hvor der ikke er adgang til kollektiv varmeforsyning, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA Energi og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
 
Modellen fra REFA Energi er et tilbud om at installere, justere, overvåge og vedligeholde varmepumpen i den enkelte bolig. Forbrugerne skal betale et tilslutningsbidrag, en fast årlig afgift samt betale for det løbende forbrug af varme efter samme princip som gælder for almindelig fjernvarme.
 
Allerede i dag findes der løsninger på markedet, som tilbyder leasing af varmepumper, men her skal husejeren selv stå for installationen og ikke mindst sikre en effektiv daglig drift af varmepumpen. Det er disse to elementer, som REFA Energi-modellen også omfatter.
 
- Fordelen ved vores løsning er, at den enkelte husejer slipper for at investere, installere og vedligeholde varmepumperne. Derved bliver det for mange boligejere en langt mere interessant og overskuelig løsning uden teknisk risiko af nogen art. Der er også tale om en miljørigtig og CO2-neutral løsning, siger Rolf S. Christensen seniorkonsulent i REFA Energi.
 
Han gør opmærksom på, at ikke alle ejendomme er lige velegnede til en varmepumpeløsning: Jo mere velisoleret en ejendom er, jo lettere er det at tilbyde en fordelagtig løsning!
 
REFA Energis priser vil være billigere end individuelle varmeløsninger baseret på el- eller olieopvarmning, men kan dog ikke komme ned på samme lave niveau som kendes fra fjernvarme. Med støtte fra Energistyrelsen, kan de første 350 varmeabonnenter se frem til særlig fordelagtige vilkår.
 
Lige nu arbejder energiselskabet med at få de sidste detaljer på plads med henblik på en præsentation af den nye REFA Energi-model i løbet af efteråret. Så snart REFA Energi kan fortælle mere om det nye tilbud vil det blive annonceret i medierne og på hjemmesiden www.refaenergi.dk.
 

Fjernvarmen i Kettinge er blevet billigere

6. juli 2016

REFA Energi har sat prisen ned - et standardhus kan spare 1.000 kroner på den årlige varmeregning.

I den kommende fyringssæson bliver fjernvarmen i Kettinge billigere. Et standardhus på 130 kvadratmeter og med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh slipper 1.000 kroner billigere, så den årlige udgift til opvarmning havner på 18.742 kroner mod tidligere 19.774 kroner. Det svarer til en prisnedsættelse på 5,2 procent.

Prisnedsættelsen trådte i kraft 1. juli 2016 og blev varslet på en velbesøgt generalforsamling i forbrugerforeningen i juni.

Efter prisnedsættelser i både Stubbekøbing og Horbelev har REFA Energi sat en ære i også at kunne tilbyde lavere priser i Kettinge, hvor 164 ejendomme er tilknyttet fjernvarmenettet. Nettet drives af REFA Kettinge Forsyning, der er en del af REFA Energi.

Selv varmeproduktionen foregår på byens biogasanlæg, der drives af Bigadan.

- For første gang i biogassens lange historie, har vi fået lavere varmepriser. Det er fantastisk, siger formanden for forbrugerforeningen Torben Jensen og sender en varm tanke til REFA Energi:

- Der er styr på tingene og vi er helt trygge ved, at REFA Energi driver forsyningsnettet. Vi har længe sukket efter billigere varmepriser, så det her er et stort fremskridt. Jeg er sikker på, at den lavere varmepris vil få flere til at undersøge muligheden for fjernvarme i Kettinge, siger Torben Jensen.

Der er to forklaringer på de lavere priser. For det første har REFA Energi haft vellykkede forhandlinger med Bigadan, der har indvilliget i at lade en lavere NoX-afgift komme varmeforbrugerne til gode. For det andet har REFA Energi gennemført rationaliseringer på driften af forsyningsnettet.

REFA Energi forhandler med Bigadan om til efteråret at gennemføre en tilslutningskampagne på favorable vilkår, i håb om at endnu flere husstande i Kettinge vælger fjernvarme.

- Det ser vi frem til. Jo flere vi er, jo billigere bliver varmeprisen for os alle sammen. Så enkelt er det, siger Torben Jensen.

Fjernvarmekunderne i Stubbekøbing får 800.000 kroner retur

17. maj 2016

REFA Stubbekøbing Fjernvarmes forbrugere skal have penge retur. Selvom regnskabet for den netop overståede fyringssæson først gøres endeligt op pr. 30. juni 2016, forventer selskabet at komme ud med en overdækning på 800.000 kroner, penge som skal tilbage til forbrugerne.

- Det er forbrugernes penge. Fjernvarmeværkets drift skal hvile i sig selv, og derfor er den gode nyhed, at forbrugerne skal have penge retur, siger Poul-Henrik Pedersen, bestyrelsesformand for fjernvarmen i Stubbekøbing og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

Med 814 forbrugere er det i gennemsnit næsten 1.000 kroner pr. tilslutning. Det konkrete beløb svinger fra forbruger til forbruger alt afhængig af forbrug og kvadratmeter.

Forklaringen på de gode regnskabstal i Stubbekøbing er godt købmandskab.

- Vi har været gode til at indkøbe flis til fornuftige priser. Vi har også nydt godt af en lav rente, og så begynder vi for alvor at se effekten af, at vi driver flere fjernvarmeværker på Lolland-Falster. Administrationsudgifterne er relativt lave og det kommer naturligvis forbrugerne til gode, siger Poul-Henrik Pedersen.

Det er et billede som forbrugerrepræsentant Niels Ihlemann fuldstændig deler:

- Det er et meget vellykket samarbejde, vi har med REFA Energi. Vi er mange forbrugere, hvilket også giver en sund økonomi. Ved at betale overskuddet tilbage som et engangsbeløb, i stedet for en prisregulering, rammer vi de forbrugere, som har været med til at skabe overskuddet, siger Niels Ihlemann.

Tilbagebetalingen sker i forbindelse med årsopgørelsen, der udsendes 10. august 2016.  

REFA Horbelev Fjernvarme afvikler underskud på rekordtid

12. maj 2016

Fjernvarmeforbrugerne får uændrede priser i den kommende fyringssæson.

Få år efter REFA Energi overtog fjernvarmen i Horbelev er værket kommet af med et millionunderskud. Dermed kan 214 forbrugere se frem til uændrede varmepriser.

Da REFA Energi overtog værket, var det tynget af et underskud på en million kroner, som var opbygget igennem flere år. Efter overtagelsen fik REFA Energi godkendt en genopretningsplan af Energitilsynet, som krævede at få underdækningen ud af verden uden at varmeprisen måtte stige mere end pristalsindekset.

- I forhold til genopretningsplanen er underskuddet væk tre år tidligere end planlagt. Det kommer varmeforbrugerne i Horbelev til gode i form af uændrede varmepriser i den kommende fyringssæson, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA Horbelev Fjernvarme og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

Afviklingen af det akkumulerede underskud var en del af den samlede genoprettelsesplan, som REFA Energi vedtog efter overtagelse af værket. Planen omfattede ikke kun økonomien, men også forsikringsforhold, udskiftning af skorstenen, fjernovervågning af værket samt en gennemgribende renovering af de elektriske installationer og styringssystemer.

- Alle disse forhold er klaret samtidig med, at vi har fået styr på økonomien. Det er resultatet af en målrettet indsats hele vejen rundt fra værkets medarbejdere og REFA Energis administration, understreger Poul-Henrik Pedersen.

Forbrugerrepræsentant Erik Gaard er også yderst tilfreds med udviklingen:

- Jeg er meget stolt. Det viser, at vi valgte rigtigt, da vi fik REFA Energi til at overtage værket. Belønningen får vi nu med uændrede priser næste sæson og et værk i stabil drift. Fjernvarmen i Horbelev er blevet en god historie, og det er der al mulig grund til at glæde sig over, siger Erik Gaard, der var formand for Horbelev Fjernvarme indtil REFA Energi overtog selskabet 1. juni 2011.

Skrot din gamle brændeovn
Skrot din gamle brændeovn

Miljø- og fødevareministeriets skrotningsordning giver danskerne tilskud til at skrotte de ældste og mest forurenende brændeovne fra 1990 og før, som i gennemsnit udleder cirka fem gange så mange partikler som en ny svanemærket model.

Før du kan søge om tilskud på ansøgningsportalen, skal du kontakte din lokale skorstensfejer, der skal udfylde en skrotningsattest for din brændeovn. Attesten skal dokumentere, at din brændeovn er gammel nok til at blive skrottet, at den var tilsluttet pr. 29. oktober 2015 og at den er skrottet. Hvis din brændeovn kan opfylde disse kriterier får du en underskreven skrotningsattest fra skorstensfejeren, som du skal vedhæfte din ansøgning.

Ansøgningsfrist 20-11-2016

Søg om tilskud til skrotning af din gamle brændeovn hos Miljøstyrelsen

Mindre brand på Gedser Fjernvarme
Mindre brand på Gedser Fjernvarme

28. august 2015:

Flammer slog tilbage efter prøvekørsel

Torsdag 27. august om eftermiddagen udbrød der en mindre brand i Gedser Fjernvarmes indfyringsanlæg efter en ellers vellykket test af værkets nye styringssystem. Flammer slog tilbage og antændte en mindre brand. Personalet reagerede tilkaldte omgående Lolland-Falsters Brandvæsen.

- Det var en meget lille, og meget begrænset brand, som ikke har anrettet skader af betydning, men det kunne være gået galt, så der er naturligvis nogle ting vi skal have styr på, så det ikke sker igen, siger afdelingschef Finn Boy Hansen, REFA Energi.

Artikel i Folketidende

Se også