TARIFFER GÆLDENDE FRA 1/7 2016
  u/moms m/moms
FAST BIDRAG (arealafgift indtil 150 m2)
0 - 150 m2 pr. m2 kr. 30,92 38,65
 
MÅLERLEJE (pr. forbruger)
Målerleje   kr. 445,50 556,87
     
FORBRUGSAFGIFTER:
Alle pr. MWh kr. 581,86 727,33
         
TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik)
Tilslutning (standardinstallation) kr. 28.000,00 35.000,00
For stikledninger over 20 meter betales kr. 1.000,00 ex. moms pr. overskydende meter
Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant af fortorv
til indføringen i ejendom. Der leveres og monteres energimåler af REFA Kettinge Forsyning.
         
FORENINGER:    
Særlige vilkår for foreninger:
1. Frivillige foreninger med almennyttigt formål og uden ansatte
2. som har installeret en bimåler godkendt af REFA, Kettinge Forsyning
3. kan i de perioder, hvor Nysted Bioenergi transmitterer overskudsvarme til Nysted Varmeværk
4. og som i den pågældende periode har et varmeforbrug på over 100 MWh
5. kan købe varme til samme pris som Nysted Fjernvarme
         
BETALINGSBETINGELSER:
11 aconto rater + en årsafslutning. 1. rate forfalder 1. aug. og derefter den 1. i måneden. Rettidig indbetalingsdag er den 1. i måneden. Opkrævningsfri i juli måned.
 

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt md. fra sidste rettidige indbetalingsdag. Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 7 procent.

Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelse for energiforsyning.

 
GEBYRER:
Rykkerskrivelse (momsfri) kr. 100,00 100,00
Inkassomeddelelse (momsfri) kr. 100,00 100,00
Lukningsgebyr (momsfri) kr. 400,00 400,00
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 800,00 1000,00
Afregningsgebyr (lejer-/ejerskifte) kr. 300,00 375,00
Betalingsordning (momsfri) kr. 100,00 100,00
     
Rentetilskrivning   1,2 % pr. påbegyndt måned
     
Ekstraordinært lukkegebyr vil blive opkrævet i tilfælde, hvor forbrugeren i forbindelse med afbrydelse af varmeforsyningen nægter varmeværket adgang til varmeinstallationen. Det ekstraordinære lukkegebyr vil være omkostningsbestemt fra tilfælde til tilfælde.
     
Medlemmernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende almindelige og tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering, (energiforsyning). 
 
ØVRIGE LEVERINGSBETINGELSER

Med hensyn til øvrige leveringsbetingelser henvises til Værkets ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarme”  


 

Se også