Nyheder fra Kettinge Forsyning

Omlægning af regnskabsår
Omlægning af regnskabsår

Varmeværket skal omlægge det nuværende regnskabsår (1/7 - 30/6) til kalender år (1/1 - 31/12). Dette træder i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at kommende regnskabsår kun løber i 6 måneder fra 1. juli til 31. december 2018.

Som normalt fremsendes der årsopgørelse ultimo juli måned for regnskabsåret 1/7 2017- 30/6 2018. Samtidig modtager du som forbruger en ny beregning for de næste 6 måneder. Både årsopgørelse + aconto rate forfalder til betaling 1. august 2018. Dette korte regnskabsår indeholder kun 5 aconto rater.

I slutningen af december 2018, foretager varmeværket, så en årsaflæsning af varmemåleren igen og ny årsopgørelse for den korte periode udarbejdes. Denne årsopgørelse + beregning af aconto for nyt regnskabsår (1/1 - 31/12 2019) fremsendes ultimo januar 2019. Det betyder, at denne årsopgørelse + 1. aconto rate forfalder til betaling 1. februar 2019. BEMÆRK at der som tidligere er 11 aconto rater i et regnskabsår. Der udsendes ikke opkrævning i januar måned, da forbrug og fastafgift for januar er indregnet i de 11 rater.

HUSK at årsopgørelse + beregning sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + beregning som bilag i Netbank. Der er også mulighed for at se disse via selvbetjening på www.refaenergi.dk

Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + beregning af aconto med almindelig post.

Der udsendes IKKE breve via e-boks

Lejer/ejer-skifte skal anmeldes på nettet
Lejer/ejer-skifte skal anmeldes på nettet

Alle henvendelser vedr. lejer/ejer-skifte skal foregå via selvbetjening på hjemmesiden. Brug dette link Anmeld flytning og udfyld så mange felter som muligt.

Bemærk: Hvis du flytter fra en bolig med fjernvarme til anden bolig med fjernvarme i Kettinge Fjernvarmes forsyningsområde, skal du udfylde to formularer: Én for fraflytning på nuværende adresse - og én for tilflytning på nye adresse.

 

Fjernvarmen i Kettinge er blevet billigere
Fjernvarmen i Kettinge er blevet billigere

6. juli 2016

REFA Energi har sat prisen ned - et standardhus kan spare 1.000 kroner på den årlige varmeregning.

I den kommende fyringssæson bliver fjernvarmen i Kettinge billigere. Et standardhus på 130 kvadratmeter og med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh slipper 1.000 kroner billigere, så den årlige udgift til opvarmning havner på 18.742 kroner mod tidligere 19.774 kroner. Det svarer til en prisnedsættelse på 5,2 procent.

Prisnedsættelsen trådte i kraft 1. juli 2016 og blev varslet på en velbesøgt generalforsamling i forbrugerforeningen i juni.

Efter prisnedsættelser i både Stubbekøbing og Horbelev har REFA Energi sat en ære i også at kunne tilbyde lavere priser i Kettinge, hvor 164 ejendomme er tilknyttet fjernvarmenettet. Nettet drives af REFA Kettinge Forsyning, der er en del af REFA Energi.

Selv varmeproduktionen foregår på byens biogasanlæg, der drives af Bigadan.

- For første gang i biogassens lange historie, har vi fået lavere varmepriser. Det er fantastisk, siger formanden for forbrugerforeningen Torben Jensen og sender en varm tanke til REFA Energi:

- Der er styr på tingene og vi er helt trygge ved, at REFA Energi driver forsyningsnettet. Vi har længe sukket efter billigere varmepriser, så det her er et stort fremskridt. Jeg er sikker på, at den lavere varmepris vil få flere til at undersøge muligheden for fjernvarme i Kettinge, siger Torben Jensen.

Der er to forklaringer på de lavere priser. For det første har REFA Energi haft vellykkede forhandlinger med Bigadan, der har indvilliget i at lade en lavere NoX-afgift komme varmeforbrugerne til gode. For det andet har REFA Energi gennemført rationaliseringer på driften af forsyningsnettet.

REFA Energi forhandler med Bigadan om til efteråret at gennemføre en tilslutningskampagne på favorable vilkår, i håb om at endnu flere husstande i Kettinge vælger fjernvarme.

- Det ser vi frem til. Jo flere vi er, jo billigere bliver varmeprisen for os alle sammen. Så enkelt er det, siger Torben Jensen.

Se også