Budget REFA Kettinge Forsyning 2015-16

 

  1000 kr
   
 Indtægter
Fjernvarmesalg fast afgift 700
Fjernvarmesalg Variabel afgift 2.112
Indtægter i alt   2.812
   
 Omkostninger 
Køb af varme (Fra Nysted Bioenergi)  2.112
Drift og vedligeholdelse af ledningsnet  250
Administrationsbidrag   200
Rådgivning og revision 50
Køb af energibesparelser  80
Øvrige administrationsomkostninger 25
Omkostninger i alt  2.717
   
 Resultat før afskrivninger og renter   95
Afskrivninger  75
Renter  20
   
 Årsresultat  0
   
Kommentarer til budget 2015-16 :  

I modsætning til tidligere år har REFA Kettinge Forsyning ApS ikke egen el- og varmeproduktion. Al varme købes fra leverandør Nysted Bioenergi ApS ( Bigadan).

 

Se også