Personale

Distributionsnettet drives af ansatte fra REFA Energi.

REFA Energis varmemestre og varmemesterassistenter kommer på alle REFA Energis værker.

Steven Lambert
Steven Lambert

Driftsmester

 

 

 

 

Jan Schmidt
Jan Schmidt

Varmemesterassistent

Søren Larsen
Søren Larsen

Varmemesterassistent

 

Kenneth Jørgensen
Kenneth Jørgensen

Varmemesterassistent
 

René Hansen
René Hansen

Varmemesterassistent
 

Aage Sørensen
Aage Sørensen

Varmemester

Helmer Jensen
Helmer Jensen

Varmemesterassistent

Se også