Priser

Tariffer i Horbelev Fjernvarme

Gældende fra 1. juli 2016.

Takster og gebyrer vedtages for et år ad gangen. De nye priser følger varmeværkets regnskabsår 1. juli - 30. juni

FORBRUGSAFGIFTER:     u/moms m/moms
Pr. MWh   kr. 434,55 543,19
 
FASTE AFGIFTER:
Abonnement pr. år kr. 970,41 1.213,01
Målerleje pr. år kr. 191,90 239,88
 
En- og tofamiliehuse samt blandet/erhverv  
0 - 100 m2 pr. m2 kr. 65,15 81,44
101 - 250 m2 pr. m2 kr. 44,19 55,24
Erhvervsdelen pr. m2 kr. 44,19 55,24
Ejendomme med flere lejligheder (pr. lejlighed)
0 - 100   m2 pr. m2 kr. 65,15 81,44
101 - 250   m2 pr. m2 kr. 44,19 55,24
Ejendomme med specialaftale *)

Effektbidrag

  kr. 17,68 22,10
Forbrug   kr. 573,43 716,79
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt - typisk over 250 m².  
Institutioner, herunder kirken 
Uanset areal  pr. m2 kr. 59,59 74,49
Ubenyttede ejendomme - BBR areal større end 200 m2
Alle pr. MWh kr. 882,74 1.103,43
Abonnement   kr. 970,36 1.212,95
Målerleje   kr. 191,90 239,88
"Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft". Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S.
 
GEBYRER:
Rykkerskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Inkassoskrivelse kr. 100,00 (momsfri)
Lukningsgebyr kr. 400,00 (momsfri)
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid kr. 800,00 1000,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning kr. 100,00 (momsfri)
       
TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik)
Parcelhuse indtil 200 m²
Tilslutningsafgift inkl. måler og stik.
kr. 15.000,00 18.750
For stikledninger over 10 m betales pr. overskydende m. den faktiske udgift.      
Tilslutningsafgift og stikledningsafgift for institutioner, erhvervsejendomme
og parcelhuse over 200 m²beregnes individuelt.
     
Stikledninger
Stikledning beregnes fra fortovets bagkant

Se også