Nyheder fra Horbelev Fjernvarme

Forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme
Forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme

I henhold til selskabets vedtægter indbydes hermed til brugermøde for aftagere af fjernvarme i selskabets forsyningsområde.

Mødet afholdes i Horbelev Hallen´s Cafeteria
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17.00  (BEMÆRK TIDSPUNKT)

Der er adgang for alle registrerede forbrugere under REFA, Horbelev Fjernvarme A/S. Registrerede forbrugere som er i restance kan dog ikke stemme ved evt. valg.

Indbydelsen, der udsendes 26/9 2017, medbringes med henblik på udlevering af stemmesedler ved indgangen.

Mødets formål er:

 • at orientere forbrugerne om virksomhedens drift, herunder om væsentlige afvigelser i forhold til planlagt drift og forventet resultat.
 • at orientere forbrugerne om selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår.
 • at orientere om takster.
 • at vælge de forbrugervalgte medlemmer af selskabets bestyrelse.
  Valg/genvalg af 1 forbrugervalgt medlem til bestyrelsen.
  - Erik Gaard er på valg og modtager genvalg.
  Tillige valg af 1 forbrugervalgt suppleant.
  - Der skal vælges 1 suppleant for 2 år.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

REFA Horbelev Fjernvarme sætter fastafgiften ned med 12 procent
REFA Horbelev Fjernvarme sætter fastafgiften ned med 12 procent

Fjernvarmeforbrugerne i Horbelev kan spare op til 1.000 kroner på varmeregningen i den kommende fyringssæson alt efter størrelsen på deres ejendom.
 
Meldingen kommer efter fjernvarmeselskabet i Horbelev sidste år slap af med et gammelt underskud, der har tynget selskabet siden REFA overtog halmvarmeværket i 2011. Den gang lavede REFA en samlet genoprettelsesplan. Planen omfattede ikke kun økonomien, men også forsikringsforhold, udskiftning af skorstenen, fjernovervågning af værket og en gennemgribende renovering af de elektriske installationer og styringssystemer.
 
- Nedsættelsen af fastafgiften viser bare, hvor langt man kan komme med rationel og professionel drift. Horbelev Fjernvarme anno 2017 er et godt eksempel på, hvad REFA står for. Stor ros til værkets medarbejdere og REFAs ledelse. Det er flot arbejde, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA Horbelev Fjernvarme og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
 
Den faste afgift beregnes ud fra de tilsluttede ejendommes størrelse. I øjeblikket er prisen inklusive moms 8.144 kr. for de første 100 kvadratmeter. Efter 1. juli falder prisen med godt 12 procent til 7.144 kroner. Det betyder, at alle uanset ejendommens størrelse får glæde af prisnedsættelsen.
 
Forbrugerrepræsentant Joachim Cyrill Hansen er yderst tilfreds med udviklingen:
 
- Prisnedsættelsen giver genklang i hele Horbelev. På få år har holdningen til fjernvarmen ændret sig totalt fra en meget negativ stemning til i dag, hvor det er blevet en af Horbelevs mange succeshistorier. Det så vi senest ved et åbent hus-arrangement med over 100 besøgende, siger Joachim Cyrill Hansen, der til daglig er købmand i Horbelev.

- De gode takter vil helt sikkert fortsætte. De sidste par år har vi også fået 10-15 nye forbrugere, og når byens gamle plejehjem næste år åbner som behandlingscenter, skal centret naturligvis have fjernvarme. Så det ser rigtig godt ud for fjernvarmen, fastslår forbrugerrepræsentanten.

REFA Horbelev Fjernvarme afvikler underskud på rekordtid
REFA Horbelev Fjernvarme afvikler underskud på rekordtid

Fjernvarmeforbrugerne får uændrede priser i den kommende fyringssæson.

Få år efter REFA Energi overtog fjernvarmen i Horbelev er værket kommet af med et millionunderskud. Dermed kan 214 forbrugere se frem til uændrede varmepriser.

Da REFA Energi overtog værket, var det tynget af et underskud på en million kroner, som var opbygget igennem flere år. Efter overtagelsen fik REFA Energi godkendt en genopretningsplan af Energitilsynet, som krævede at få underdækningen ud af verden uden at varmeprisen måtte stige mere end pristalsindekset.

- I forhold til genopretningsplanen er underskuddet væk tre år tidligere end planlagt. Det kommer varmeforbrugerne i Horbelev til gode i form af uændrede varmepriser i den kommende fyringssæson, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA Horbelev Fjernvarme og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

Afviklingen af det akkumulerede underskud var en del af den samlede genoprettelsesplan, som REFA Energi vedtog efter overtagelse af værket. Planen omfattede ikke kun økonomien, men også forsikringsforhold, udskiftning af skorstenen, fjernovervågning af værket samt en gennemgribende renovering af de elektriske installationer og styringssystemer.

- Alle disse forhold er klaret samtidig med, at vi har fået styr på økonomien. Det er resultatet af en målrettet indsats hele vejen rundt fra værkets medarbejdere og REFA Energis administration, understreger Poul-Henrik Pedersen.

Forbrugerrepræsentant Erik Gaard er også yderst tilfreds med udviklingen:

- Jeg er meget stolt. Det viser, at vi valgte rigtigt, da vi fik REFA Energi til at overtage værket. Belønningen får vi nu med uændrede priser næste sæson og et værk i stabil drift. Fjernvarmen i Horbelev er blevet en god historie, og det er der al mulig grund til at glæde sig over, siger Erik Gaard, der var formand for Horbelev Fjernvarme indtil REFA Energi overtog selskabet 1. juni 2011.

Flytning kan kun anmeldes på nettet
Flytning kan kun anmeldes på nettet

Fra 1. april 2016 skal alle henvendelser vedr. flytning foregå via selvbetjening på hjemmesiden. Brug dette link Anmeld flytning og udfyld så mange felter som muligt.

Bemærk: Hvis du flytter fra en bolig med fjernvarme til anden bolig med fjernvarme i Horbelev Fjernvarmes forsyningsområde, skal du udfylde to formularer: Én for fraflytning på nuværende adresse - og én for tilflytning på nye adresse.

 

Skrot din gamle brændeovn
Skrot din gamle brændeovn

Miljø- og fødevareministeriets skrotningsordning giver danskerne tilskud til at skrotte de ældste og mest forurenende brændeovne fra 1990 og før, som i gennemsnit udleder cirka fem gange så mange partikler som en ny svanemærket model.

Før du kan søge om tilskud på ansøgningsportalen, skal du kontakte din lokale skorstensfejer, der skal udfylde en skrotningsattest for din brændeovn. Attesten skal dokumentere, at din brændeovn er gammel nok til at blive skrottet, at den var tilsluttet pr. 29. oktober 2015 og at den er skrottet. Hvis din brændeovn kan opfylde disse kriterier får du en underskreven skrotningsattest fra skorstensfejeren, som du skal vedhæfte din ansøgning.

Ansøgningsfrist 20-11-2016

Søg om tilskud til skrotning af din gamle brændeovn hos Miljøstyrelsen

Se også