Nøgletal

Ledning
5.914 meter hovedledning og 3.230 meter stikledning

Kedeleffekt
Fliskedlen har en effekt på 1,6 Mw

Halmmængde
Der brændes årligt 5.500 ton halm.

Vandmængde
Der pumpes årligt 146.317 kubikmeter vand rundt i nettet

Tilslutninger
Der er 214 brugere tilsluttet REFA Horbelev Fjernvarme.

Forbrændingskapacitet
Der 1 tons per time

Varmekapacitet
1,6 MW per time

Brændselsforbrug
5.500 ton halm per år

Produceret fjernvarme
6.000 MWh

 

Se også