Aktuelt fra Horbelev Fjernvarme

Billigere fjernvarme i Stubbekøbing og Horbelev
Billigere fjernvarme i Stubbekøbing og Horbelev

18. juni 2018

PRESSEMEDDELELSE

For andet år i træk har bestyrelserne for REFA Stubbekøbing Fjernvarme og REFA Horbelev Fjernvarme besluttet at sætte varmeprisen ned.

I Stubbekøbing og Ore betyder det, at varmeforbrugerne kan se frem til en besparelse, der bringer udgifterne til opvarmning ned på et niveau, der tåler sammenligning med varmepriserne i Nykøbing F.

Helt konkret bliver prisen for en megawatt-time sat ned fra kr. 350,00 til kr. 333,34. For et standardhus på 130 kvadratmeter og et årligt forbrug på 18,1 MWh vil det betyde en årlig besparelse på 377 kr.

I Horbelev kan fjernvarmekunderne også se frem til nedsatte varmepriser. Her betyder lavere varmepriser en besparelse på kr. 1.125,- om året for et standardhus på 130 kvadratmeter og et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Henrik Høegh er bestyrelsesformand for både REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S og REFA Horbelev Fjernvarme A/S. Selv om de to varmeværker på mange måder er vidt forskellige, mener han også, at de har noget til fælles:

- I begge tilfælde er det økonomiske grundlag for prisnedsættelsen et resultat af nedsat mandskabsforbrug, lavere administrationsomkostninger og godt købmandskab. Og i begge tilfælde er der alt mulig grund til at rose ledelse og medarbejdere for en målrettet og omkostningsbevidst indsats til glæde og gavn for forbrugerne i Stubbekøbing og Horbelev, slutter bestyrelsesformanden.
 
De lavere varmepriser gælder fra 1. juli 2018 og forventes at kunne fastholdes på det lavere niveau de kommende år.

Omlægning af regnskabsår
Omlægning af regnskabsår

Varmeværket skal omlægge det nuværende regnskabsår (1/7 - 30/6) til kalender år (1/1 - 31/12). Dette træder i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at kommende regnskabsår kun løber i 6 måneder fra 1. juli til 31. december 2018.

Som normalt fremsendes der årsopgørelse ultimo juli måned for regnskabsåret 1/7 2017- 30/6 2018. Samtidig modtager du som forbruger en ny beregning for de næste 6 måneder. Både årsopgørelse + aconto rate forfalder til betaling 1. august 2018. Dette korte regnskabsår indeholder kun 5 aconto rater.

I slutningen af december 2018, foretager varmeværket, så en årsaflæsning af varmemåleren igen og ny årsopgørelse for den korte periode udarbejdes. Denne årsopgørelse + beregning af aconto for nyt regnskabsår (1/1 - 31/12 2019) fremsendes ultimo januar 2019. Det betyder, at denne årsopgørelse + 1. aconto rate forfalder til betaling 1. februar 2019. BEMÆRK at der som tidligere er 11 aconto rater i et regnskabsår. Der udsendes ikke opkrævning i januar måned, da forbrug og fastafgift for januar er indregnet i de 11 rater.

HUSK at årsopgørelse + beregning sendes via NETS, så er man tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + beregning som bilag i Netbank. Der er også mulighed for at se disse via selvbetjening på www.refaenergi.dk

Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så modtages årsopgørelse + beregning af aconto med almindelig post.

Der udsendes IKKE breve via e-boks

Lejer/ejer-skifte skal anmeldes på nettet
Lejer/ejer-skifte skal anmeldes på nettet

Alle henvendelser vedr. lejer/ejer-skifte skal foregå via selvbetjening på hjemmesiden. Brug dette link Anmeld flytning og udfyld så mange felter som muligt.

Bemærk: Hvis du flytter fra en bolig med fjernvarme til anden bolig med fjernvarme i Horbelev Fjernvarmes forsyningsområde, skal du udfylde to formularer: Én for fraflytning på nuværende adresse - og én for tilflytning på nye adresse.

 

Se også