Tilslutningsafgifter

Tilslutningsafgifter

1. Investeringsbidrag, som dækker en del af værkets omkostning til stikafgrening til grundskel, hovedhaner, måler og evt. husindføring samt andel af investering i produktionsanlæg.

Investeringsbidraget udgør:   Beløb uden moms
Fritliggende enfamiliehuse kr. 15.000,00
Kæde-/rækkehuse kr. 10.000,00
Etageboliger kr. 7.500,00
Ungdomsboliger kr. 6.000,00
Ældreboliger kr. 3.000,00
Erhvervsejendomme pr. m² opvarmet areal. kr. 100,00
     
2. Stikledningsbidrag, som dækker en del af omkostningerne ved etablering af stikledning på privat grund. Stikledningen tilhører og vedligeholdes af værket.
 
Stikledningsbidraget udgør:   Beløb uden moms
Pr. meter stikledning kr. 800,00

 

Nye kunder skal betale et engangsbeløb bestående af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag i henhold til gældende tarifblad (1. april 2008).

 

Se også