Tariffer i Holeby Fjernvarme A.m.b.a.

Gældende fra 1. juni 2017 kr. eksl. moms inkl. moms
Abonnementsbidrag kr. 945,00 1.181,25
Forbrugsbidrag pr. MWh kr. 342,00 427,50
       
Effektbidrag, beboelseskvadratmeter      
0-100 kvadratmeter kr. 20,16 25,20
101-200 kvadratmeter kr. 18,14 22,68
over 201 kvadratmeter kr. 16,12 20,15


Forbrugsbidraget er incl. svovl- og nox-afgifter og energisparekrav.   

Sådan er varmeregningen skruet sammen

Varmeregning består af tre elementer: abonnement, forbrug og effekt. (Vedtægternes  § 4).

  • Der betales et abonnementsbidrag, der er ens for alle ejendomme, til dækning af omkostninger til administration og målere.
  • Der betales et forbrugsbidrag, som dækker de forbrugsafhængige omkostninger. Forbrugsbidraget pålignes efter det målte MWh-forbrug. Enhedspriserne fastsættes i budgettet forud for hvert regnskabsår.
  • Der betales et effektbidrag, som dækker øvrige forbrugsuafhængige omkostninger. Effektbidraget pålignes efter antal beboelseskvadratmeter for ejendommen + evt. erhvervsareal.

Abonnementsbidraget
Abonnementsbidraget dækker driftsomkostninger, der er uafhængige af forbruget (effektbidrag). Det beregnes ud fra boligarealet ifølge BBR plus eventuelt opvarmet erhvervsareal. Arealerne vægtes således:

  • Areal indtil 100 m²: Vægtes med det fulde areal 100%.
  • Areal over 100 indtil 200 m² : Vægtes med 90%.
  • Areal over 200 m² :Vægtes med 80%. 

Vedrørende BBR- registreringen af boligarealer
Det er andelshaverens ansvar, at ejendommens bolig- og øvrige arealer er rigtigt registreret i BBR-registret. Hvis der sker ændringer i forhold til de registrerede arealer, skal andelshaveren underrette Holeby Fjernvarme.Hvis ændringerne er foretaget uden byggetilladelse, skal kommunen endvidere underrettes med henblik på ændring iBBR-registret.

 

Se også