Bestyrelsen for Holeby Fjernvarme A.m.b.a.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling i Holeby Fjernvarme A.m.b.a. Formanden vælges for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Steen Jensen
Steen Jensen

Formand
Medlem af bestyrelsen siden 2004

Sønderhøj 3
4960 Holeby
Telefon: 2347 6749

Henning Nielsen
Henning Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2007

Sønderhøj 50
4960 Holeby
Tlf.: 2751 0676

Henrik Pedersen
Henrik Pedersen

Næstformand
Medlem af bestyrelsen siden 2007

Jersievej 1
4960 Holeby
Tlf.: 2553 0170

Kenneth Christiansen
Kenneth Christiansen

Kasserer
Medlem af bestyrelsen siden 2015

Sønderhøj 11
4960 Holeby
2393 4421

Jens Østerby
Jens Østerby

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2013

Maglemose 58
4960 Holeby
Tlf.: 6170 7308

Se også