Tilslutning Gedser

Gratis tilslutning indtil 1. september 2016

Alle boliger i det nuværende forsyningsområde i Gedser kan indtil 1. september 2016 blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen gratis.

Tilbuddet omfatter:

  1. Der føres stikledning fra nærmeste hovedledning og ind i huset. Placeringen aftales med værket.Tilslutningen foretages på indersiden af en ydervæg. I den forbindelse monteres et skab på ydersiden af væggen, så rørene er afskærmet. Der afsluttes med relevante ventiler inde i huset helt op af ydervæggen. Værdi: Inklusiv tilslutningsbidrag 22.500 kroner afhængig af hustype.
     
  2. Den nødvendige unit til styring af fjernvarmen leveres kvit og frit. Værdi: 26.275 kroner. 
     
  3. Vi står for fjernelse af det gamle fyr, montering af den leverede unit, og laver tilslutningen til det eksisterende anlæg, ligeledes kvit og frit. Det er dog en forudsætning at den eksisterende installation er standardiseret. Er der helt specielle forhold vil vi hjælpe med en drøftelse sammen med VVS-installatøren. Værdi: Cirka 14.750 kroner 

Tilbuddets samlede værdi: Afhængig af huset mellem 57.500 og 63.600 kroner.

Kontakt vor særlige konsulent, Niels Ihlemann på tlf.: 40 15 62 84 eller værket direkte på 70 70 22 16 for en aftale.

 

Indføringsskab til fjernvarme
Indføringsskab til fjernvarme

I forbindelse med indstalleringen monteres et skab på ydersiden af væggen, så rørene bliver afskærmet.

Styringsunit til fjernvarme
Styringsunit til fjernvarme

Den nødvendige unit til styring af fjernvarmen leveres kvit og frit.

Sådan får du fjernvarme i din bolig

Hvis du bor indenfor forsyningsområdet og vil tilsluttes fjernvarmeforsyningen eller bare vil vide mere, så kontakt REFA Energi A/S. Ring til 54 84 14 00 eller send en mail til info@refaenergi.dk, så aftaler vi et møde.

Bor du uden for det nuværende forsyningsområde?
Hvis flere beboere udenfor det nuværende forsyningsområde henvender sig i fællesskab med henblik på at blive tilsluttet fjernvarmen, vil REFA Energi undersøge om projektet kan realiseres på en økonomisk og teknisk hensigtsmæssig måde.

Arbejde med fjernvarmeinstallationer kræver autorisation
Alt arbejde på varmeinstallationer skal udføres af firmaer med autorisation som gas-, vand- og sanitetsmestre.

 

Se også