Gratis tilslutning indtil 1. september 2016

 
Bemærk at der i øjeblikket, og frem til 1. september 2016 er gratis tilslutning, hvis ejendommen er placeret inden for det nuværende forsyningsområde. Forudsætningen er, at der i huset er – eller bliver – etableret et vandbårent varmeanlæg. Populært kaldet et centralvarmeanlæg, som vi kan slutte os til.

 

Tariffer i REFA Gedser Fjernvarme

Tariffer gældende fra 1. juli 2016
  u/moms m/moms
Forbrugsafgift:           
Pr. MWh.    kr. 468,62 585,78
Miljø og svovlbidrag pr. MWh kr. 12,50 15,63
Årligt fast bidrag:
Abonnement kr. 1.027,00 1.283,75
Årligt miljømålings- og miljøkontrolbidrag kr. 135,00 168,75
Faste afgifter pr. m2
0 - 200 m2 pr. m2 kr. 30,00 37,50
Over 200 m2 pr. m2 kr. 26,00 32,50
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag         kr. 6.000,00 7.500,00
Stikledninger
Stikledningsbidrag (eksl. eventuel merudgift ved opgravning i frostperiode) kr. 1.200,00 pr. løbende meter, regnet fra skel. Ved flere samtidig byggerier på et samlet areal betales herudover som angivet i leveringsbestemmelserne §2, stk. 8
 
Betalingsbetingelser

11 á conto rater + en årsafslutning. 1. Rate forfalder 1. juli. og derefter den første hver måned.

Arealbidrag (kvm.) afregnes efter BBR-meddelelse. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund Kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt md. fra sidste rettidige indbetalingsdag.
Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på syv procent.
Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelse for energiforsyning.

Gebyrer
Rykkerskrivelse (momsfri) kr. 100,00 100,00
Inkassomeddelelse (momsfri) kr. 100,00 100,00
Lukningsgebyr (momsfri) kr. 400,00 400,00
Genoplukningsgebyr kr. 400,00 500,00
Genoplukningsgebyr u. for naormal arbejdstid kr. 800,00 1.000,00
Afregningsgebyr ved Lejer/ejerskifte kr. 300,00 375,00
Betalingsordning (momsfri) kr. 100,00 100,00

Medlemmernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende almindelige og tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering, (energiforsyning).

REFA Gedser Fjernvarme A/S

 

Se også