Nøgletal

Kedeleffekt
Halmkedlerne har en samlet effekt på 3.5MW

Halmmængde
Der brændes årligt 3.500 ton halm

Tilslutninger
Der er 378 brugere tilsluttet REFA Gedser Fjernvarme

Varmekapacitet
3,5 MW

Akkumuleringstank
Størrelse 1.200 m3, energiindhold 60 MWh (etableret 2015)

Årligt varmesalg
Cirka 9.800 MWh

Solvarme

Der er ved at blive etableret et solvarmeanlæg, der forventes færdigt ultimo 2016

Anlægget skal bestå af 312 paneler stående på 4.700 kadratmeter og forventes at producere cirka 2.000 MWh årligt.

 

 

Se også