Bestemmelser for Gedser

Almindelige - og tekniske bestemmelser

Bestyrelsen har vedtaget ALMINDELIGE BESTEMMELSER og TEKNISKE BESTEMMELSER for REFA Gedser Fjernvarme A/S. 
 
Bestemmelserne dækker de fleste administrative og tekniske forhold vedrørende tilslutning og levering af varme fra REFA Gedser fjernvarme A/S.

Se også